Afspraak maken

Parkinsonnet

Wendy van der Hoorn en Hetty Groenesteijn nemen deel aan ParkinsonNet Haarlemmermeer. Dit is een landelijk netwerk wat is opgericht om te waarborgen dat alle Parkinsonpatiënten goede zorg ontvangen.
De patiënt met de ziekte van Parkinson kan individueel op de praktijk, individueel aan huis/instelling of in groepsverband op de praktijk worden behandeld. De fysiotherapeut heeft veel kennis en ervaring in het werken met patiënten met de ziekte van Parkinson. Dit komt omdat ParkinsonNet een continue toestroom van patiënten met de ziekte van Parkinson garandeert en omdat de therapeut extra is opgeleid in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson.

Parkinsonoefengroepen

Binnen de praktijk hebben patiënten met de ziekte van Parkinson de mogelijkheid om te worden behandeld in een groep. De patiënt zal in de oefenzaal worden behandeld waarbij hij/zij een eigen behandelplan heeft wat is opgesteld naar aanleiding van de hulpvraag en de probleemgebieden van de patiënt. Het laatste deel van de les bestaat uit verschillende oefeningen die in de groep worden uitgevoerd. De patiënten leren tijdens deze oefeningen van elkaar en het samen oefenen heeft een sociaal aspect wat weer een meerwaarde is voor de behandeling/behandelresultaat.

© Copyright Piet Hein Fysiotherapie 2024
 | Alle rechten voorbehouden