Afspraak maken

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij Piet Hein Fysiotherapie in Hoofddorp

Vanaf heden zijn ook de allerjongsten welkom bij ons op de praktijk. Onze collega Marit Snoek is bezig met haar masteropleiding Kinderfysiotherapie.
Kinderfysiotherapie richt zich op (prematuur) baby’s tot aan jongvolwassenen. Prematuriteit, voorkeurshoudingen, autisme, neurologische aandoeningen; allemaal kunnen ze van invloed zijn op een mogelijk tragere of beperkende motorische ontwikkeling van uw kind. Hoe eerder bepaalde signalen en/of beperkingen worden ontdekt en behandeld, des te groter is de kans dat uw kind er in de toekomst minder tot geen last van zal ondervinden.

Dus heeft u vragen en/of twijfels over de motorische ontwikkeling- en vaardigheden van uw kind, dan kunt u terecht bij ons voor een screening en intake. Door middel van een anamnese, observatie en testen kunnen wij beoordelen waar uw kind zich bevindt en of Kinderfysiotherapie dan wel of niet geïndiceerd is. Ook basisschool kinderen met fijne en grove motorische problematiek, kunnen zich bij ons aanmelden. Denk hierbij ook aan DCD en ADHD, die van invloed kunnen zijn op de motoriek en schoolprestaties. Ook hier geldt, op hoe jongere leeftijd het probleem wordt aangepakt, des te minder hinder zal uw kind in de toekomst eraan ondervinden.

Behandelingen kunnen ook bij u thuis plaats vinden, met een verwijsbrief van de jeugdarts, huisarts of andere specialist. In sommige gevallen zullen wij de behandeling ook plaats laten vinden op bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of tijdens een gymles van uw kind, indien dit meerwaarde heeft voor het behalen van de doelen van de behandeling.

Afspraak maken? Dit kan via onze receptie: 023-563 33 33

© Copyright Piet Hein Fysiotherapie 2024
 | Alle rechten voorbehouden