Afspraak maken

Geriatrie Fysiotherapie

Wat is Geriatrie fysiotherapie?

De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in het werken met ouderen (geriatrie) die lichamelijke problemen hebben als gevolg van een hoge (biologische) leeftijd of als gevolg van complexe gezondheidsproblematiek. In sommige gevallen is er sprake van kwetsbare ouderen.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte (CVA), dementie, de ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

Veel voorkomende ziektebeelden die door een geriatriefysiotherapeut kunnen worden behandeld zijn:

 • Hartklachten
 • COPD (longproblematiek)
 • Reumatoïde Artritis
 • CVA (ook wel beroerte genoemd)
  • De geriatriefysiotherapeut is aangesloten bij het CVA-netwerk Haarlemmermeer.
 • Total hip (nieuwe heup) of total knee (nieuwe knie)
 • Ziekte van Parkinson
 • Lichamelijke problemen als gevolg van Dementie
 • Frailty
 • Balansproblemen en valproblematiek
 • Valangst

De therapie

De geriatriefysiotherapeut zal tijdens de eerste behandeling een intake doen waarbij de problemen van de patiënt in kaart worden gebracht. Bij het afnemen van de intake zal worden gebruikt gemaakt van verschillende meetinstrumenten om het lichamelijk functioneren in kaart te brengen. De meetinstrumenten kunnen in een later stadium van de behandeling opnieuw worden uitgevoerd om te kijken of er sprake is van een vooruitgang van het functioneren.

Er zal samen met de patiënt worden gekeken wat de belangrijkste problemen zijn en er zullen samen behandeldoelen worden opgesteld.

Deze doelen kunnen onder andere te maken hebben met:

 • Verbeteren van de lichamelijke conditie
 • Verbeteren van de kracht van de benen
 • Verbeteren van de kracht van de armen
 • Verbeteren van de balans
 • Opnieuw aanleren of verbeteren van de transfers
  • Opstaan uit de stoel
  • Gaan zitten in de stoel
  • In en uit bed komen
  • Omdraaien in bed
 • Vergroten van de loopafstand
 • Leren lopen met de rollator, stokken of zonder hulpmiddelen
 • Andere doelen gericht op de specifieke wensen / problemen van de patiënt

De therapie zal met name bestaan uit oefentherapie, welke gericht is op het herwinnen en omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De oefentherapie is vaak functioneel (oefenen wat je wilt verbeteren, bijvoorbeeld oefenen van het opstaan uit de stoel) en gericht op het behalen van de behandeldoelen / hulpvraag van de cliënt.

Andere werkzaamheden

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden, mantelzorgers en verplegend personeel over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Tevens kan de geriatriefysiotherapeut worden ingeschakeld bij het geven van cursussen over tiltechnieken voor het verplegend personeel en een cursus rolstoelrijden voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Andere disciplines

De geriatriefysiotherapeut werkt nauw samen met andere disciplines en kan indien nodig de patiënt doorverwijzen voor andere behandelingen naar een collega. De geriatriefysiotherapeut heeft contacten met ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkster, huisartsen, revalidatieartsen, specialisten en verplegend personeel van verschillende verpleeghuizen of thuiszorginstellingen.

Werkgebied

De geriatriefysiotherapeut is werkzaam op de praktijk, bij patiënten aan huis en in het verpleeghuis. De geriatriefysiotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Geriatriefysiotherapeuten www.nvfgnet.nl.

Netwerken

Piet Hein Fysiotherapie is aangesloten bij meerdere netwerken. Hierdoor blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en hebben we kortere lijnen met andere zorg disciplines.

CVA-Netwerk

Sinds 2012 neemt Wendy van der Hoorn deel aan het CVA-netwerk in de Haarlemmermeer. Dit netwerk is opgestart met als doel om de CVA-patiënt in de Haarlemmermeer de beste zorg te kunnen geven. In dit netwerk werken meerdere disciplines met elkaar samen volgens een ketenprotocol.

De patiënt met een CVA is voor een fysiotherapeutische behandeling bij ons aan het goede adres. De behandeld therapeut beschikt over de juiste kennis in het behandelen van CVA-patiënten en zal nauw samenwerken met andere disciplines (o.a. revalidatiearts, huisarts, ergotherapeut, oefentherapeut, logopedist en cva-verpleegkundige).

ParkinsonNet

Wendy van der Hoorn en Hetty Groenesteijn nemen deel aan ParkinsonNet Haarlemmermeer. Dit is een landelijk netwerk wat is opgericht om te waarborgen dat alle Parkinsonpatiënten goede zorg ontvangen.

De patiënt met de ziekte van Parkinson kan individueel op de praktijk, individueel aan huis/instelling of in groepsverband op de praktijk worden behandeld. De fysiotherapeut heeft veel kennis en ervaring in het werken met patiënten met de ziekte van Parkinson. Dit komt omdat ParkinsonNet een continue toestroom van patiënten met de ziekte van Parkinson garandeert en omdat de therapeut extra is opgeleid in het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson.

Parkinsonoefengroepen

Binnen de praktijk hebben patiënten met de ziekte van Parkinson de mogelijkheid om te worden behandeld in een groep. De patiënt zal in de oefenzaal worden behandeld waarbij hij/zij een eigen behandelplan heeft wat is opgesteld naar aanleiding van de hulpvraag en de probleemgebieden van de patiënt. Het laatste deel van de les bestaat uit verschillende oefeningen die in de groep worden uitgevoerd. De patiënten leren tijdens deze oefeningen van elkaar en het samen oefenen heeft een sociaal aspect wat weer een meerwaarde is voor de behandeling/behandelresultaat.

© Copyright Piet Hein Fysiotherapie 2024
 | Alle rechten voorbehouden