Afspraak maken

Database keurmerk fysiotherapie

Database Keurmerk Fysiotherapie

Wij willen de kwaliteit van onze zorg continue blijven verbeteren. Daarom nemen wij deel aan een kwaliteitstraject van het Keurmerk Fysiotherapie. Hiervoor vragen wij aan het begin van uw behandeling uw toestemming voor gebruik en opname van enkele geanonimiseerde behandelgegevens in de Database Keurmerk Fysiotherapie van de organisatie NIVEL.

Onderstaand vindt u de patiënten informatiebrief waarin nadere uitleg wordt gegeven.

Wij stellen het zeer op prijs als u toestemming verleent, maar respecteren het uiteraard als u besluit om geen toestemming te geven.

Patiënten informatiebrief

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de
hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut binnen de praktijk is continu bezig met leren en
verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut
zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij
functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel
om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut.
Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse
van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw
behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als
patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de
‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw
gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de
fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens
zoals uw naam of adres.
Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

© Copyright Piet Hein Fysiotherapie 2024
 | Alle rechten voorbehouden