Afspraak maken

Artrosenetwerk

Wij zijn nu aangesloten bij het artrosenetwerk West Nederland!
Dit is een samenwerking met het Spaarne Gasthuis.
Martijn en Sjoukje zijn namens de praktijk naar de voorlichting geweest over hoe wij de behandeling voor u als patiënt met heup en/of knie artrose kunnen optimaliseren.

Wij werken volgens stepped care, dit is een stapsgewijze behandelmethode met verschillende interventies.

De belangrijkste stappen zijn:
Voorlichting
Leefstijladviezen
Medicatie
(kortdurende) begeleide oefentherapie

De fysiotherapeut kan de diagnose heup of knie artrose stellen op basis van klinische diagnostische criteria(lichamelijk onderzoek) en riscofactoren.
Een röntgenfoto is niet nodig om de diagnose artrose te stellen (maar is in sommige gevallen nodig om andere aandoeningen uit te sluiten); de ernst van de gewrichtsschade op een röntgenfoto geeft geen inzicht in de ernst van de klachten.
Als de diagnose is gesteld is het belangrijk dat u weet wat artrose inhoudt, wat de leefstijladviezen zijn en wat de behandelmogelijkheden zijn.

Voorlichting

• Bij artrose is het hele gewricht aangedaan. Niet alleen het kraakbeen, maar ook het bot, de spieren en gewrichtsbanden zijn betrokken bij de aandoening.
• De meest voorkomende klachten bij artrose zijn pijn en stijfheid in het gewricht. Soms kan er ook sprake zijn van een krakend geluid, vermoeidheid en verandering van vorm van het gewricht.
• Artrose is geen onvermijdelijk onderdeel van het ouder worden (geen ouderdomsaandoening).
• De ernst en het beloop van de klachten van artrose variëren erg van persoon tot persoon, en periodes van meer en minder klachten wisselen elkaar af gedurende de tijd.
• Medicatie kan indien nodig worden ingezet. Dit wordt gedaan via de huisarts.
• In enkele gevallen geeft conservatief behandelen te weinig resultaat, dan vind verwijzing plaats richting het ziekenhuis.

Leefstijladviezen
U heeft zelf veel invloed op uw klachten. Het is belangrijk om uw leefstijl door middel van deze adviezen aan te passen.
TIP 1: Blijf in beweging
Voldoende bewegen maakt uw spieren sterk. Er zijn verschillende mogelijkheden om te blijven
bewegen. Denk aan wandelen (bijvoorbeeld nordic walking), fietsen of zwemmen. U kunt ook
meedoen aan speciale beweegactiviteiten zoals hydrotherapie (groepstherapie in een extra
verwarmd bad).
Bedenk welke vorm van bewegen het beste bij u past en welke activiteit u ook vol kunt houden.
Vraag daarom bij lokale sportverenigingen, uw gemeente of regionale patiëntenverenigingen
welke activiteiten er bij u in de buurt plaatsvinden.

TIP 2: Voorkom overbelasting
Bij artrose gaat het om een evenwicht tussen rust en activiteit. Voorkom overbelasting door
regelmatig van houding en beweging te veranderen. Wissel daarnaast zware en lichte taken af.
Las soms korte rustpauzes in of maak indien nodig gebruik van hulpmiddelen.
Zwaar tillen/trainen, hardlopen, kap en draai sporten leiden sneller tot overbelasting

TIP 3: Verminder of voorkom overgewicht
Overgewicht betekent een extra belasting voor uw gewrichten. Daarnaast is overgewicht een
risicofactor voor het krijgen van artrose. Indien u te zwaar bent, probeer dan af te vallen. Afvallen is
voor veel mensen moeilijk. Als dit voor u ook zo is, vraag dan om hulp.

TIP 4: Voorkom veel zitten
Sedentair gedrag (teveel zitten) kan de artroseklachten doen verergeren en het risico op het krijgen van andere (leefstijl gerelateerde) aandoeningen als suikerziekte en hart- en vaatziekten vergroten.

TIP 5: Vraag hulp bij hulpinstanties en zorgverleners
Er zijn veel hulpinstanties die u (verder) kunnen helpen. U kunt hulp en advies krijgen bij bewegen,
het gebruik van hulpmiddelen, aanpassingen op het werk of bij u thuis. Ook wanneer u moeite
heeft met de emotionele aspecten van artrose, kunt u bij verschillende zorgverleners terecht. Bijvoorbeeld bij de psychosomatisch fysiotherapeut.

Behandeling bij de fysiotherapeut
(Kortdurende) begeleide oefentherapie is naast voorlichting en leefstijladviezen de meest effectieve behandelmethode bij de fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut gaat samen met u aan de slag om spierversterkende en functionele oefeningen te doen. Dit gebeurt onder begeleiding in de oefenzaal. Dit wordt gecombineerd met het geven van huiswerkoefeningen voor een optimaal resultaat.
Indien nodig worden ook manuele handelingen uitgevoerd zoals mobilisaties van het gewricht of aangrenzende gewrichten.

Voor een afspraak kunt u contact opnemen via het contactformulier, per email of telefonisch!

Voor meer informatie over artrose verwijs ik u naar de zorgwijzer artrose op
https://www.artrosenetwerkwestnederland.nl/voor-patienten/

© Copyright Piet Hein Fysiotherapie 2024
 | Alle rechten voorbehouden